Latihan 1.1

Apa ini? / ما هذا؟

هذا بيت (Haadzaa Baitun)

هذا مسجد (Haadzaa Masjidun)

هذا باب (Haadzaa Baabun)

هذا مفتاح (Haadzaa Miftaahun)

Tes Paham

1.

Kita masuk ke dalam rumah melalui?

هذا باب هذا مفتاح

2.

Tempat dimana orang melakukan shalat.

هذا باب هذا مسجد

3.

Tempat dimana orang pulang dari sekolah/kampus/kantor

هذا بيت هذا مفتاح

4.

Untuk membuka pintu yang terkunci kita menggunakan?

هذا مفتاح هذا باب

Benar!

Duh!